Обучение България

Обучителен курс за занаятчийски предприятия

Това обучение, разработено в рамките на проекта “Crafting Beyond 50+” (“Зaнаяти 50 & повече”), има за цел да подобри уменията на занаятчиите в областта на цифровите технологии, така че те да могат да разширят своя бизнес, да подобрят своята креативност и да оптимизират наличните цифрови ресурси.

1

ЗАНАЯТИТЕ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Въведение в основните характеристики на занаятчийските предприятия и бизнес стратегиите.

В този модул за обучение се обсъждат следните теми: какво е бранд, как да изградите своя бранд, каква стратегия за ценообразуване трябва да възприемете, както и стратегии за познаване на потребителския профил и конкуренцията.


МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ PDF на M1

УЧАСТВАЙТЕ В НАШИЯ ТЕСТ ПО МОДУЛ 12

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ПОДХОДЯЩО ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ

Какви цифрови ресурси са налични, как да ги използваме и защо са ни необходими?

Цифровите ресурси са полезни, ако ги използваме правилно и създаваме качествено съдържание. Този модул ще ви помoгне да разберете как да създадете най-подходящото съдържание за вашата целева група. Ще ви насочи какви изображения, видеоклипове или текстове да създадете и използвате и при какви обстоятелства.


МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ PDF на M2

УЧАСТВАЙТЕ В НАШИЯ ТЕСТ ПО МОДУЛ 23

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Кои канали трябва да използвате, за да популяризирате бизнеса си, да подобрите креативността си и да позиционирате марката си? Необходимо ли е да направите уебсайт, как да продавате произведенията си онлайн? Този курс се занимава с няколко въпроса:

МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ PDF на M3

УЧАСТВАЙТЕ В НАШИЯ ТЕСТ ПО МОДУЛ 3


3.1. Социалните медии са свят, който трябва да бъде открит и оптимизиран, като същевременно се запази същността на занаятеите и занаятчийската дейност.3.2. Уебсайтът. Какви са възможностите, за да имате свой уебсайт? Как да го администрирате?3.3. Електронна търговия. Необходимо ли е? Какво и как да предоставим на клиентите, какви са рисковете и разходите?

3.4. Как да рекламирате вашите уеб страници, как да защитите поверителността си и тази на клиентите си и как да защитите авторските права?4

ЗАНАЯТИТЕ ОНЛАЙН

Визуална идентичност. Как да създадете лого, кои цветове и шрифтове да използвате, как да плените въображението на вашата целева аудитория и как да подобрите бизнеса си по отношение на устойчивостта?


МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ PDF на M4

УЧАСТВАЙТЕ В НАШИЯ ТЕСТ ПО МОДУЛ 4Back to top